UNITYONEWAY

Home / unityoneway / UNITYONEWAY

UNITYONEWAY: De manier waarop wij werken

Met onze waarden als basis is er maar één manier waarop wij kunnen werken

 • We geven altijd het beste van onszelf en zullen ook het beste van jullie vragen. Dit zie je in alles wat we doen terug: diepgang en humor, vereenvoudigen, begrijpelijke taal en cut the crap! Duidelijkheid en focus creëren, de lichtpuntjes uitvergroten.
 • We confronteren met mildheid en stimuleren een cultuur van aanspreken en feedback geven. De tijd van verstoppen, je klein houden, angst en aardig gevonden willen worden is voorbij. Organisaties en leiders in hun kracht, daar gaan we voor.

Veranderen doe je van A naar B. Maar is deze B helder en gedragen?

 • Dit wordt de eerste check. Binnen de B horen een duidelijke missie en visie, die helder en makkelijk te vertellen zijn. Verder bestaat de B uit de kernwaarden en de doelen van de organisatie. En ten slotte uit gewenst en ongewenst gedrag
 • Het veranderproces slaagt eerder wanneer je iedereen betrekt en erkenning geeft. Zo zorgen we gericht voor gedrag, acties en omgeving die passen bij die B. Een intern cultuurteam, focusgroepen en trainingen voor leidinggevenden dragen hiertoe bij.

Wij richten ons op de transformatie, met een vinger aan de pols van de transitie

 • Omdat tijdens de transformatie ook informatie vrijkomt over wat er in de transitie nog niet goed geregeld is. Daarbij vergroten we de lichtpuntjes uit; wat gaat er al wel goed.
 • Door speels te werken met professionele modellen zoals Management Drives, World Café, Waarderend Onderzoeken, Theorie U, en de Cultural Transformation Tools houden we de energie hoog. Doen, beleven en ervaren. En SMART afspraken maken.

Wij kijken naar teams en organisaties met een systemische blik

 • Door deze bril zien we meer en kunnen daardoor op de juiste plek een interventie plegen. De vinger op de zere plek bij ongewenst gedrag, hiërarchieproblemen, snel oplopend ziekteverzuim, onvoldoende erkenning, overbelast management.
 • Een systeem is pas gezond als er aan een aantal wetten wordt voldaan. Dan kan het systeem floreren, zonder ruis op de lijn. Onze systemische blik voert ongewenste situaties terug naar oorzaken. Zodat we op het juiste niveau een interventie kunnen plegen.
 • Wij lenen jou graag onze bril, want daardoor wordt veranderen gemakkelijker!

Meetbare trajecten: sturen op gedrag via waarden

 • Het meten van gemeenschappelijke waarden helpt bij het vaststellen van gewenst en ongewenst gedrag. Hierdoor wordt iedereen binnen de organisatie aanspreekbaar.
 • Door te meten ontstaat een dashboard, waarmee er effectief op cultuur kan worden gestuurd.
 • En door iedereen bij de meting te betrekken creëert het betrokkenheid, waardoor de verandering gemakkelijker verloopt.

We komen en we gaan, maar we verdwijnen niet uit beeld

 • Want after sales en service staan hoog in ons vaandel. Maar we sturen aan op jullie zelfstandigheid. Daarom hebben we gedurende het hele proces al onze kennis overgedragen, vastgelegd voor jullie in handboeken op maat.

Interesse in een meetbaar cultuurtraject, onze bril lenen, waardengedreven werken, meetbaar veranderen?

Aarzel dan niet langer en bel Nicole op 06 – 2506 7003  of stuur een mail met je verhaal en vraag naar: info@unityone.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *